Usvojena Strategija prevencije i suzbijanja radikalizacije i nasilnog ekstremizma za period 2020-2024. godine, s Akcionim planom za 2020. godinu

 

Vlada Crne Gore je, na sjednici od 06. februara 2020. godine, donijela Strategiju prevencije i suzbijanja radikalizacije i nasilnog ekstremizma za period 2020-2024. godine, s Akcionim planom za 2020. godinu i usvojila Izvještaj o realizaciji Prelaznog akcionog plana za 2019. godinu za nastavak realizacije aktivnosti iz Strategije suzbijanja nasilnog ekstremizma 2016-2018. godina. Polazeći od činjenice da su različiti oblici nasilnog ekstremizma i radikalizacije globalne pojave kojima se svako društvo mora aktivno i odlučno suprotstavljati na lokalnom, državnom, regionalnom i međudržavnom nivou, nova Strategija kao glavni strateški cilj postavlja povećanu otpornost društva, bolji odgovor institucija i snažniju međunarodnu poziciju Crne Gore u borbi protiv radikalizma i nasilnog ekstremizma.

U dokumentu se ističe da je region Zapadnog Balkana jedno od najosjetljivijih područja, imajući u vidu negativno nasljeđe iz ratova sa kraja 20. vijeka, preplijetanje različitih interesa i uticaja, ali i rizike od polarizacije u društvu. Različiti oblici govora mržnje na internetu i van njega koji se mogu registrovati u Crnoj Gori, kao i konkretni izrazi etno-nacionalističke radikalizacije, razlog su za potrebu za sveobuhvatnim pristupom vezano za ove negativne fenomene.

Na planu prevencije, ukazuje se na značaj aktivnosti koje su usmjerene na dijalog i prevenciju konflikta, jačanje dobre uprave, ljudskih prava i vladavine prava, uključivanje lokalnih zajednica, osnaživanje mladih, rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, obrazovanje, razvoj vještina i olakšavanje zapošljavanja, strateške komunikacije, podizanje svijesti po pitanju upotrebe interneta i socijalnih medija. Takođe, naglašava se važnost daljeg jačanja saradnje između državnih institucija, organizacija civilnog društva, vjerskih zajednica, akademske zajednice i medija.

Strategiju prevencije i suzbijanja radiklaizacije i nasilnog ekstremizma za period 2020-2024.godine s Akcionim planom za 2020.godinu možete preuzeti ovdje

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *