Strategija i Akcioni plan

IZVJEŠTAJ sa javne rasprave o Nacrtu strategije suzbijanja nasilnog ekstremizma za period 2020-2024. godina sa Akcionim planom za 2020. godinu možete pogledati  ovdje

Nacrt Strategije suzbijanja nasilnog ekstremizma 2020-2024 sa Akcionim planom za 2020  možete pogledati  ovdje

PRELAZNI AKCIONI PLAN ZA 2019. GODINU ZA NASTAVAK REALIZACIJE AKTIVNOSTI IZ STRATEGIJE SUZBIJANJA NASILNOG EKSTREMIZMA 2016-2018. možete pogledati ovdje

Strategiju  suzbijanja nasilnog ekstremizma za 2016-2018 godinu možete pogledati ovdje