Predstavljen Priručnik za prepoznavanje, prevenciju i suzbijanje radikalizacije i nasilnog ekstremizma kod učenika

Odgovor Crne Gore na fenomene nasilnog ekstremizma i radikalizacije, koji vode ka terorizmu, zasniva se na jačanju nacionalnih kapaciteta, koordinaciji aktivnosti svih subjekata unutar države i jačanju međunarodne saradnje u borbi protiv ovih izazova, poručio je državni sekretar u MUP-u i nacionalni koordinator za borbu protiv nasilnog ekstremizma Dragan Pejanović na Radionici “Prevencija nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu za first liner-e”, održanoj 19-21.oktobra.
Iako je naša zemlja marginalno pogođena ovim pojavama, što je prepoznato i u Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za 2019. godinu, Crna Gora u kontinuitetu djeluje u oblasti prevencije i sprečavanja ovog i sličnih fenomena, saopštio je državni sekretar Pejanović.
„Kako su mladi najranjivija kategorija, naš fokus je stavljen na sprečavanje radikalizacije i nasilnog ekstremizma kod učenika osnovnih i srednjih škola“, istakao je. Dodao je da je cilj Priručnika za prepoznavanje, prevenciju i suzbijanje radikalizacije i nasilnog ekstremizma kod učenika, koji je tokom radionice predstavljen, upravo jačanje vještina prosvjetnih radnika za rano prepoznavanje prvih znakova radikalizacije i ekstremizma kod učenika.
Pejanović je saopštio da ovaj Priručnik pruža odgovore na moguće nedoumice sa kojima se suočavaju prosvjetni radnici u radu sa učenicima. „Želimo da pomognemo nastavnom osoblju u njihovom veoma odgovornom poslu, a to je ne samo obrazovanje, već i osposobljavanje učenika za poštovanje različitosti i izgradnju vrijednosnog sistema u kome neće biti mjesta devijantnim pojavama. Kroz edukaciju prosvjetnih radnika doprinosi se i ukupnom jačanju kapaciteta u prepoznavanju, sprečavanju i suzbijanju radikalizacije i nasilnog ekstremizma “, naglasio je.
Prevenirajući devijantno ponašanje, stvaramo osnov za jačanje demokratskog i multikulturalnog društva, u kome će mladi ljudi graditi svoju i našu budućnost na zdravim vrijednosnim osnovama i toleranciji, zaključio je Pejanović.
Predavač na trodnevnoj radionici i autor Priručnika je prof. dr Marija Đorić, koja je govorila o nastanku i uzrocima ekstremizma i radikalizacije, vrstama ekstremizma, onlajn radikalizaciji i zloupotrebi društvenih mreža, procesu deradikalizacije, a radionica je obuhvatila i vježbu sa učesnicima.
Radionicu na temu prevencije nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu za first liner-e (akteri društva koji su na prvoj “liniji” susreta sa eventualnim radikalizovanim pojedincima), a koja se održala od 19-21.oktobra, organizovao je Nacionalni operativni tim za borbu protiv nasilnog ekstremizma i Ministarstvo prosvjete, uz podršku Misije OEBS-a u Crnoj Gori.
Učešće u radionici uzeli su prosvjetni radnici, socijalni i zdravstveni radnici, policijski službenici i predstavnici resornih ministarstava.
Priručnik za prepoznavanje, prevenciju i suzbijanje radikalizacije i nasilnog ekstremizma kod učenika dostupan je na sljedećem linku: Priručnik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *