Pejanović: Vlada Crne Gore je stvorila preduslove za povratak crnogoskih državljana sa stranih ratišta

Vlada Crne Gore je stvorila preduslove za povratak crnogorskih državljana sa stranih ratišta,  poručio je državni sekretar u MUP-u  i nacionalni koordinator za borbu protiv nasilnog ekstremizma Dragan Pejanović na četvrtom  sastanku Regionalne mreže nacionalnih koordinatora zemalja Zapadnog Balkana u Skoplju, u organizaciji Inicijative za integrisano upravljanje na području  unutrašnje bezbjednosti (IISG) i uz podršku Evropske unije.

Sastanak nacionalnih koordinatora bio je prilika da se razmotre  izazovi u oblasti suočavanja sa procesom povratka lica sa stranih ratišta, naročito osjetljivih  društvenih grupa, žena i djece, i predstave uporedna iskustva.

Konstatovano je da je potrebno obezbijediti sveobuhvatan pristup za djecu povratnike, poseban tretman za žene povratnice, dok je za muškarce povratnike nakon sprovedenog krivičnog postupka, potrebno sprovoditi programe deradikalizacije, resocijalizacije i reintegracije u društvo.

 

Nacionalni koordinator  Pejanović je ovom prilikom predstavio  aktivnosti koje se u Crnoj Gori realizuju na planu borbe protiv nasilnog ekstremizma i radikalizacije, posebno onih koji vode ka terorizmu i istakao je da postoji niz inicijativa koje daju rezultate. Rješavanju ovog izazova pristupa se s punom posvećenošću, iako ova problematika u Crnoj Gori nije posebno izražena, a broj crnogorskih državljana na stranim ratištima je neznatan.

Kroz aktivnosti Nacionalnog operativnog tima podiže se svijest o ovom fenomenu, postoji aktivan dijalog svih segmenata društva, oformljen je Tim za pomoć i zaštitu. Takođe,  Crna Gora je jedina država u regionu koja ima Nacionalnu platformu za borbu protiv nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu, a ova mreža se u kontinuitetu širi.

Pejanović je istakao da Vlada Crne Gore  posvećeno radi na prepoznavanju uzroka ovih pojava, vodi  se intenzivan dijalog sa svim strukturama radi jačanja otpornosti crogorskog društva i sprječavanja  bilo kojeg oblika stigmatizacije i diskriminacije.

Prema njegovim riječima, i u narednom periodu će se nastaviti sa djelovanjem u pravcu daljeg jačanja prevencije i izgradnje institucija.

Crna Gora je pouzdan  partner u davanju doprinosa regionalnim i međunarodnom naporima u suočavanju sa ovom globalnom prijetnjom, a posvećenost Crne Gore dodatno je potvrđena potpisivanjem Sporazuma između Crne Gore i Evropske komisije  o sprovođenju Zajedničkog akcionog plana za borbu protiv terorizma na Zapadnom Balkanu 19. novembra ove godine u Skoplju.

Skoplje, 4.decembar 2019.godine

 

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *