Nema fotografije

Vlada usvojila AP za 2019. godinu

Vlada je, na današnjoj sjednici usvojila prelazni Akcioni plan za 2019.godinu za nastavak realizacije aktivnosti iz Strategije suzbijanja nasilnog ekstremizma 2016-2018. Prelazni akcioni plan za nastavak realizacije aktivnosti iz Strategije suzbijanja nasilnog ekstremizma 2016-2018 ili_preuzeti_ovdje

Nema fotografije

Sekretar Pejanović na Radiju Crne Gore

Crna Gora je u grupi manje potencijalno ugroženih zemalja u odnosu na problem nasilnog esktremizma i radikalizacije, što pokazuju statistički podaci, ali i aktivnosti koje se u kontinuitetu sprovode na praćenju i suzbijanju ove pojave, saopštio je državni sekretar u MUP-u i nacionalni koordinator –

Državni sekretar Pejanović u Bratislavi

Državni sekretar Dragan Pejanović u Bratislavi je istakao: Crna Gora će se odlučno suprotstavljati svakom vidu širenja nasilnog ekstremizma i radikalističkih ideja Vlada Crne Gore ostaje čvrsto opredijeljena da jača otpornost crnogorskog društva na pojavu radikalizacije i nasilnog ekstremizma, posebno onih koje vode ka terorizmu,

Sekretar Pejanović na otvaranju radionice

Sprovođenje istraživanja na području Zapadnog Balkana doprinijeće boljem razumijevanju pojava nasilnog ekstremizma i radikalizacije i identifikovanju budućih izazova, poručeno je na današnoj radionici “Izrada istraživačke agende za proučavanje nasilnog ekstremizma na Zapadnom Balkanu” . Razvoj istraživanja je od izuzetnog značaja u prevenciji i borbi protiv

Regionalna radionica u Budvi

Državni sekretar Dragan Pejanović je na regionalnoj radionici u Budvi istakao: “U fokusu rada prevencija i suzbijanje opasnosti online radikalizacije” Digitalno i doba masovnih medija širi mogućnosti za propagiranje radikalizma i nasilnog ekstremizma, te ne smijemo zanemarivati opasnost koju potencijalno predstavljaju online sadržaji i društvene

Pejanović-Tudik: Nastavak dobre saradnje Crne Gore i Francuske

U minulom periodu Francuska je bila pouzdan partner Ministarstvu unutrašnjih poslova, a podršku ove zemlje možemo očekivati i u narednom periodu, naročito u oblasti policijske saradnje, vanrednih situacija i sprovođenja obuka za službenike, poručeno je na današnjem sastanku državnog sekretara Dragana Pejanovića sa ambasadorkom Republike

Pejanović: Crna Gora posvećena vrijednostima evroatlantizma

Crna Gora posvećena je izgradnji i sprovođenju vrijednosti evroatlantizma, a sa ovim trendom nastaviće se i ubuduće, kroz dalje sprovođenje reformi, u cilju očuvanja mira, razvoja demokratije i funkcionalne tržišne ekonomije, vladavine prava i zaštite ljudskih prava i sloboda, poručio je državni sekretar u Ministarstvu

Pejanović: Još jedna dobra poruka sa Zapadnog Balkana

Danas je u Sarajevu održana svečana ceremonija potpisivanja Protokola o određivanju tromeđne granične tačke između Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, čime je završena još jedna faza u demarkaciji granice između ovih zemalja i poslata dobra poruka da zemlje Zapadnog Balkana mogu samostalno