Crna Gora i Evropska komisija zaključile Sporazum o sprovođenju Zajedničkog akcionog plana za borbu protiv terorizma

18.11.2019. godine Ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić je nakon nakon Foruma EU-ZB saopštio da su Crna Gora i Evropska komisija zaključile Sporazum o sprovođenju Zajedničkog akcionog plana za borbu protiv terorizma na Zapadnom Balkanu. „Sporazum koji sam potpisao sa evropskim komesarom za unutrašnje poslove Dimitrisom Avramopulosom još

Nema fotografije

Održan sastanak Tima za pomoć i zaštitu

Dana 25.novembra 2019. godine u prostorijama Ministarstva rada i socijalnog staranja održan je sastanak Tima za pomoć i zaštitu, kojim je prerdsjedavala Vukica Jelić, predsjednica Tima, sa sledećim Dnevnim redom: Usvajanje Poslovnika o radu Tima; Razmatranje i usvajanje Operativnih procedura; Potpisivanje izjave o povjerljivosti; Razno

Pejanović: Prosvjetni radnici su na prvoj liniji prevencije, prepoznavanja i sprječavanja nasilnog ekstremizma i radikalizma

Radikalizacija i nasilni ekstremizam su  složeni društveni problemi, koji se moraju rješavati integrisanim pristupom koji uključuje rad stručnjaka iz raznih oblasti, a na prvoj liniji odbrane od ekstremističkih tendencija su prosvjetni radnici, poručio je državni sekretar u MUP-u i nacionalni koordinator za borbu protiv nasilnog

Nema fotografije

Održan 17.sastanak NOT-a

Dana 13.novembra održan je sedamnaesti sastanak Nacionalnog međuresorskog Operativnog tima  za implementaciju Akcionog plana za sprovođenje strategije suzbijanja nasilnog ekstremizma kojim je predsjedavao nacionalni koordinator operativnog tima mr Dragan Pejanović,  sa sledećim Dnevnim redom: Verifikacija Zabilješke sa šesnaestog sastanka NOT-a, Realizacija zaključaka sa šesnaestog sastanka

Pejanović: Obrazovanje i društveni angažman mladih ključni za jačanje otpornosti na radikalne i ekstremističke ideje

Obrazovanje i društveni angažman  mladih su najefikasniji način za jačanje njihove otpornosti  na izazove  nasilnog ekstremizma i radikalizacije, poručio je državni sekretar u MUP-u i nacionalni koordinator za borbu protiv nasilnog ekstremizma Dragan Pejanović, otvarajući Radionicu o angažovanju mladih u suzbijanju nasilnog ekstremizma i radikalizacije

CG objedinjuje različitosti i predstavlja kao bogatstvo

Crna Gora sve svoje različitosti, kroz dijalog i uzajamno poštovanje, objedinjuje i predstavlja kao svoje bogatstvo i primjer dobre prakse rekao je ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka na predstavljanju knjige “Osnovni pojmovnik religijske kulture”. “Ministarstvo za ljudska i manjinska prava ima važnu

Nacionalni koordinator za borbu protiv nasilnog ekstremizma Dragan Pejanović učestvovao na konferenciji Mreže za podizanje svijesti o radikalizaciji

Državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova i nacionalni koordinator za borbu protiv nasilnog ekstremizma Dragan Pejanović učestvovao je na konferenciji Mreže za podizanje svijesti o radikalizaciji koja se održala juče u  Briselu. Konferencija na visokom nivou o prevenciji radikalizacije okupila je predstavnike Evropske komisije, visoko