Omladinski rad u prevenciji i suzbijanju nasilnog esktremizma

Mladi imaju veliku ulogu u prevenciji i suzbijanju nasilnog ekstremizma, treba ih osnažiti, uključiti  i ponuditi im alternative ekstremistističkim sadržajima.

 

Forum MNE je od 16. do 18. decembra 2019. godine organizovao trening na temu Omladinski rad u prevenciji i suzbijanju nasilnog ekstremizma koji je imao za cilj da osnaži omladinske aktiviste, organizacije mladih i organizacija za mlade za uključivanje u programe prevencije i suzbijanja nasilnog ekstremizma (P/SNE). Trening je organizovan u Podgorici.

 

Tokom treninga učesnici/učesnice  su se upoznali  sa osnovnim pojmovima i definicijama iz oblasti prevencije i suzbijanja nasilnog ekstremizma, važnosti medijske pismenosti, a imali su i prilike da prodiskutuju o ranjivosti i otpornosti svojih lokalnih zajednica na nasilni ekstremizam i akcijama i programima koje bi trebalo sprovesti, kada su u pitanju mladi.

 

Aktivnost je dio regionalnog projekta „Zajednice na prvom mjestu: Kreiranje hub-a organizacija civilnog društva koji će se baviti pitanjem nasilnog ekstremizma – od prevencije do reintegracije“ koji Forum MNE sprovodi u partnerstvu sa Centrom za pravne građanske inicijative (Albanija), organizacijom Nada i domovi za djecu (Bosna i Hercegovina), Partnerima Kosova – Centrom za upravljanje konfliktima (Kosovo), Centrom za zajedničku osnovu (Sjeverna Makedonija) i Kulturnim centrom DamaD (Srbija), a uz finansijsku podršku Evropske unije i Ministarstva javne uprave Crne Gore.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *