Održan sastanak Tima za pomoć i zaštitu

Dana 21.februara u  Podgorici, održan je  sastanak Tima za pomoć i zaštitu u proširenom sastavu , sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave, kojim je predsjedavala Vukica Jelić, Državna Sekretarka u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, predsjednica Tima.

Učesnici su razgovarali o ulozi  i  značaju predstavnika jedinica lokalne samouprave u radu sa licima u riziku od radikalizacije i ekstremnog nasilja. Takođe, razgovaralo se o standardnim operativnim procedurama kod postupanja, preventivnom djelovanju, kao i o izgradnji mehanizama za  efikasno djelovanje  Tima za pomoć i zaštitu. Na sastanku je postignuta visoka saglasnost o značaju kvalitetnog i efikasnog djelovanja Tima, kao i potrebi uspostavljanja tijesne saradnje između nacionalnog i lokalnog nivoa

U uvodnom izlaganju Nacionalni koordinator g-din Dragan Pejanović, je predstavio izazove nasilnog ekstremizma i radikalizma i izložio  strateški, sistemski  i organizacioni odgovor naše države u cilju izgradnje otpornosti na ove pojave ukazujući na značaj dobre saradnje i uključivanja  svih segmenata društva.

Nakon rasprave i aktivnog učešća većine članova, zaključeno je da je potrebno nastaviti sa redovnim konsultacijama Tima, organizovati neophodne edukacije i  organizovati sastanke na ovu temu u svim opštinama na kojima bi učešće imali predstavnici škola, centara za socijalni rad, zavoda za zapošljavanje,  domova zdravlja , policije,  lokalnih  uprava, NVO i drugih zainteresovanih subjekata  iz lokalnih sredina.

Podgorica, 21.02.2020.godine

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *