Obavještenja

Platforma „Zajedno protiv nasilnog ekstremizma“

Nacionalna platforma za suzbijanje nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu, koja ima za cilj da omogući bolje razumijevanje značaja ovog procesa i da, kroz otvoren dijalog, pojasni i preciznije definiše način na koji različiti segmenti društva mogu dati doprinos borbi protiv nasilnog ekstremizma

Objavljeno u Z P N E | Označeno sa | Komentariši

Vlada usvojila AP za 2019. godinu

Vlada je, na današnjoj sjednici usvojila prelazni Akcioni plan za 2019.godinu za nastavak realizacije aktivnosti iz Strategije suzbijanja nasilnog ekstremizma 2016-2018. Prelazni akcioni plan za nastavak realizacije aktivnosti iz Strategije suzbijanja nasilnog ekstremizma 2016-2018 ili_preuzeti_ovdje

Objavljeno u Z P N E | Označeno sa , | Komentariši