Misija OEBS-a u Crnoj Gori organizovala dva treninga

Onlajn radionica u okviru programa „Lideri protiv netolerancije i nasilnog ekstremizma – LIVE“, koju su organizovali Misija OEBS-a u Crnoj Gori i Forum MNE, od 7. do 11. septembra i od 2. do 6. novembra 2020. godine.

U okviru programa „Lideri protiv netolerancije i nasilnog ekstremizma (Leaders against Intolerance and Violent Extremism) – LIVE“, Misija OEBS-a u Crnoj Gori je, zajedno sa Forumom MNE, sprovela dvije online radionice za sedmoro mladih učesnika iz nekoliko crnogorskih gradova, od 7. do 11. septembra i od 2. do 6. novembra 2020. godine.

„Lideri protiv netolerancije i nasilnog ekstremizma – LIVE“ je multisektorski program OEBS-a čiji je cilj izgradnja kapaciteta civilnog društva – mladih, žena i lidera u zajednicama – za podršku zajednici u sprječavanju terorizma i suzbijanju nasilnog ekstremizma koji dovodi do terorizma (P/C VERLT).

Tokom prvog online treninga u septembru, učesnici su stekli neophodno znanje i vještine za razvoj projektnih ideja povezanih sa P/C VERLT-om. Tokom dvomjesečnog prelaznog perioda, učesnici su, uz konsultacije sa trenerima, definisali svoje projektne ideje, koje su dovršili u projektnim prijedlozima na drugoj radionici u novembru.

Ovi mladi lideri sada imaju vještine da efikasno i bezbjedno promovišu i sprovode lokalne P/CVERLT projekte, kako bi podigli svijest svoje zajednice i promovisali mir i toleranciju. Svoje projekte će sprovoditi uz podršku Misije

Korišćenjem više-dimenzionalnog i među-sektorskog pristupa, „LIVE“ inicijativa promoviše podizanje nivoa svijesti za izgradnju otpornosti, ali i alternativne narative i mogućnosti za pozitivne promjene. Misijin nacionalni savjetnik za „LIVE“ program, Nikola B. Šaranović, koji je zajedno sa izvršnom direktorkom Foruma MNE Elvirom Hadžibegović-Bubanja vodio trenige, istakao je da su „u crnogorskoj Strategiji za suzbijanje nasilnog ekstremizma i njenom Akcionom planu mladi ljudi prepoznati kao posebna ciljna grupa, a njihov aktivizam kao poseban doprinos na ovom polju“.

Govoreći na novembarskoj radionici, nacionalni koordinator za P/C VERLT, Dragan Pejanović, kazao je da, iako su u Crnoj Gori prijetnje nasilnim ekstremizmom i terorizmom na niskom nivou, država gradi kapacitete za kontinuirano suočavanje sa ovim izazovom. „Crna Gora ima sistemski pristup problemu radikalizacije i nasilnog ekstremizma, uspostavljajući kvalitetan strateški, zakonodavni i institucionalni okvir za prepoznavanje, sprječavanje i borbu protiv ovih globalnih pojava. Izvještaji Evropske komisije o napretku za 2019. i 2020. godinu prepoznali su ove rezultate.“

Izlagači na radionicama, takođe, bili su Dragan Koprivica, izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju (CDT), Dragica Rajković, Dragica Rajković, načelnica Odsjeka za tretman u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, Milica Bogdanović, rediteljka filma “Put bez povratka” i Anđelija Lučić, menadžerka u Forumu mladih za neformalnu edukaciju.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *