Galerija

Radionica o angažovanju mladih u suzbijanju nasilnog ekstremizma i radikalizacije Bečići, hotel "Mediteran", 6-7. jul 2020.god

Regionalna konferencija na visokom nivou „Strani borci teroristi-rešavane trenutnih izazova“ Beč 11-12.februar

“Otpornost zajednice na nasilni ekstremizam”, Podgorica Centre Ville, 20.decembar

Nacionalna Platforma za suzbijanje nasilnog ekstremizma i radikalizma koji vode ka terorizmu, 13.12.2019.godine

Borba protiv nasilnog ekstremizma na lokalnom nivou, Bijelo Polje 12.12.2019.godine

Radionica „Sprječavanje online radikalizacije mladih u Crnoj Gori“: Mladi moraju biti zaštićeni od zloupotreba na internetu

Četvrti sastanku Regionalne mreže nacionalnih koordinatora zemalja Zapadnog Balkana u Skoplju,03.Decembar, 2019.godine

Mediji u prevenciji i suzbijanju nasilnog ekstremizma