Drugi godišnji Forum “Otpornost Zapadnog Balkana”- Sofija, Republika Bugarska 12-14.decembar 2019.godine

Na poziv Medjunarodnog Republikanskog Instituta (IRI-a), ispred Nacionalnog operativnog tima za prevenciju i suzbijanja radikalizacije i nasilnog ekstremizma,  predstavnici Glavnog grada Podgorica i Opštine Kotor   Goran Janković i Nikola Banićević kao i predstavnica NVO sektora Forum mladih MNE Andjelija Lučić, učestvovali  su na Western Balkans Resilence Forumu koji je od 12-14. decembra, 2019.godine održan u Sofiji.

 

Forum je bio prilika da se čuju izlaganja ministara vanjskih poslova država Zapadnog Balkana (R.Bugarske, R.Sjeverne Makedonije, R.Kosova i R.Albanije) koji su saopštili probleme sa kojima se njihove države suočavaju u borbi protiv nasilnog ekstremizma. Osim toga saopštili su i koje mehanizme koriste u ovoj oblasti i istakli značaj uključivanja cjelokupne zajednice. Posebno su apostrofirani problemi sa kojima se sreću na Kosovu i Albaniji kao i djelu teritorije Sjeverne Makedonije. Kao dobar primjer borbe protiv nasilnog ekstremizma istaknut je grad Elbasan u Albaniji. Povratak boraca sa stranih ratišta i njihovo ponovno uključivanje u društvenu i lokalnu zajednicu potenciran je kao problem sa višedimanzionalnom složenošću.

 

Tokom izlaganja predstavnika gradova-lokalnih zajednica mogla su se čuti različita viđenja problema nasilnog ekstremizma, kao i način za njihovo rješavanje. Ukazano je na važnost formiranja otpornih lokalnih zajednica na nasilni ekstremizam, jer su one upravo prostori u kojima žive i provode vrijeme lica koja svoje ideje, stavove i shvatanja manifestuju kroz nasilni ekstremizam. Posebno interesantno izlaganje bilo je predstavnika grada Liježa u Belgiji, koji je naglasio da postoji čitav tim stručnjaka iz različitih oblasti koji svakodnevno radi na reintegraciji i resocijalizaciji navednih lici, ali isto tako sprovodi i preventivne i edukativne metode, kako bi lokalnoj zajednici ukazali na ovaj problem i podstakla sve činioce u njoj da se uključe u ovaj proces.

 

Bilo je ovo prilike da su čuju i mišljenja i stavovi istraživači u oblasti nasilnog ekstremizma. Pored prezentacija svojih istraživanja posebna pažnja data je povratnicima sa stranih ratišta koji čine žene i djeca. Konstatovano je da potrebno imati poseban pristup u njihovoj deradikalizaciji kao i u ostalim procesima. Naglašeno da je u ovim slučajevima potrebno  uključiti širok spektar državnih organa ali i civilnog sektora.

 

Iskoristili  smo  priliku da  kroz rad u grupi iznesemo svoje  stavove i viđenje problema nasilnog ekstremizma u Crnoj Gori. Naglasili smo dostignuća države posebno NOT-a i Nacionalne platforme u izgradnji snažnog sistema za prevenciju i borbu protiv nasilnog ekstremizma, ukazujući kako na pravni tako i na institucionalni aspekt i saradnju države i NVO sektora. Kao neko ko dolazi iz lokalne zajednice, saopštio sam takođe da Opštine Kotor i Podgorica predstavljaju pravi primjer multietničkog i multivjerskog sklada koji je temeljna istoriska vrijednost ovih  lokalnih zajednica i države Crne Gore. Upozorili  smo da je ovo danas za ponos, ali da već sjutra navedene različitosti mogu postati pogodno tle za razvoj ideja koja će se manifestovati kroz nasilni ekstremizam. Ovo posebno ako imamo u vidu mješanje destruktivnih i radikalizujućih faktora. Oni kao prijetnja dolaze izvan lokalne zajednice, pa čak i izvan države. Zbog svega navedenog, lokalne zajednica iz kojih dolazimo ne smije samo isticati navednu činjenicu kao prednost, već je čuvati kao konstantu. Ovo podrazumjeva stvaranje snažne i otporne zajednice.

 

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *