Arhiva kategorija: Z P N E

Platforma „Zajedno protiv nasilnog ekstremizma“

Nacionalna platforma za suzbijanje nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu, koja ima za cilj da omogući bolje razumijevanje značaja ovog procesa i da, kroz otvoren dijalog, pojasni i preciznije definiše način na koji različiti segmenti društva mogu dati doprinos borbi protiv nasilnog ekstremizma

Nema fotografije

Vlada usvojila AP za 2019. godinu

Vlada je, na današnjoj sjednici usvojila prelazni Akcioni plan za 2019.godinu za nastavak realizacije aktivnosti iz Strategije suzbijanja nasilnog ekstremizma 2016-2018. Prelazni akcioni plan za nastavak realizacije aktivnosti iz Strategije suzbijanja nasilnog ekstremizma 2016-2018 ili_preuzeti_ovdje

Nema fotografije

Sekretar Pejanović na Radiju Crne Gore

Crna Gora je u grupi manje potencijalno ugroženih zemalja u odnosu na problem nasilnog esktremizma i radikalizacije, što pokazuju statistički podaci, ali i aktivnosti koje se u kontinuitetu sprovode na praćenju i suzbijanju ove pojave, saopštio je državni sekretar u MUP-u i nacionalni koordinator –

Državni sekretar Pejanović u Bratislavi

Državni sekretar Dragan Pejanović u Bratislavi je istakao: Crna Gora će se odlučno suprotstavljati svakom vidu širenja nasilnog ekstremizma i radikalističkih ideja Vlada Crne Gore ostaje čvrsto opredijeljena da jača otpornost crnogorskog društva na pojavu radikalizacije i nasilnog ekstremizma, posebno onih koje vode ka terorizmu,

Sekretar Pejanović na otvaranju radionice

Sprovođenje istraživanja na području Zapadnog Balkana doprinijeće boljem razumijevanju pojava nasilnog ekstremizma i radikalizacije i identifikovanju budućih izazova, poručeno je na današnoj radionici “Izrada istraživačke agende za proučavanje nasilnog ekstremizma na Zapadnom Balkanu” . Razvoj istraživanja je od izuzetnog značaja u prevenciji i borbi protiv

Regionalna radionica u Budvi

Državni sekretar Dragan Pejanović je na regionalnoj radionici u Budvi istakao: “U fokusu rada prevencija i suzbijanje opasnosti online radikalizacije” Digitalno i doba masovnih medija širi mogućnosti za propagiranje radikalizma i nasilnog ekstremizma, te ne smijemo zanemarivati opasnost koju potencijalno predstavljaju online sadržaji i društvene