Arhiva kategorija: Nekategorisano

Poziv za dostavljanje prijedloga projekata

Forum MNE (Crna Gora) u partnerstvu sa Center for Legal Civic Initiatives (Albanija), Hope and Homes for Children (Bosna i Hercegovina), Partners Kosova – Center for Conflict Management (Kosovo), Centre for Common Ground (Sjeverna Makedonija) i Kulturnim centrom DamaD (Srbija) raspisuje poziv za dostavljanje prijedloga projekta: Izgradnja

Društva sa neriješenim unutrašnjim pitanjima plodno tlo za ekstremizam

Podgorica, (MINA) – Društva koja imaju neriješena unutrašnja politička i etnička pitanja plodno su tlo za aktiviranje ekstremizma, ocijenila je Olivera Injac, profesorica na Humanističkim studijama Univerziteta Donja Gorica. Injac je na radionici „Civilno društvo u izgradnji zajednica otpornih na nasilni ekstremizam“, koju organizuje Forum

Održana Radionica na temu suzbijanja terorističkih sadržaja na internetu

Eksperti Europola su  27. februara 2020.godine u prostorijama UP održali   jednodnevnu obuku sa ciljem upoznavanja sa radom Europolove jedinice za nadgledanje internet sa posebnim fokusom na “teroristički sadržaji na interenetu”. Radionica se sastojala iz dva dijela, od kojih je prvi dio bio namijenjen za učesnike

Mladi nosioci pozitivnih poruka

Podgorica, (MINA) – Mladi imaju kapaciteta da budu nosioci pozitivnih promjena u svojim zajednicama, poručeno je na treningu pod nazivom “Identifikacija i dekonstrukcija ekstremističkih narativa”. Trening je organizovao Forum mladi i neformalna edukacija (Forum MNE), u okviru trogodišnjeg projekta Zajednica na prvom mjestu: Kreiranje HUB-a

Održan sastanak Tima za pomoć i zaštitu

Dana 21.februara u  Podgorici, održan je  sastanak Tima za pomoć i zaštitu u proširenom sastavu , sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave, kojim je predsjedavala Vukica Jelić, Državna Sekretarka u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, predsjednica Tima. Učesnici su razgovarali o ulozi  i  značaju predstavnika jedinica

Akreditovan program stručnog usavršavanja nastavnika na temu “Prevencija nasilnog ekstremizma i radikalizacije”

Shodno Pravilniku o organizaciji stručnog usavršavanja nastavnika i načinu izbora autora programa stručnog usavršavanja(„Službeni list Crne Gore br.63/16), Nacionalni savjet za obrazovanje je na sjednici održanoj 23.oktobra 2019.godine donio Odluku o izboru programa stručnog usavršanja nastavnika za školsku 2019/2020 i 2020/2021 godinu za srednje stručno