Arhiva kategorija: Nekategorisano

Četvrta regionalna konferencija o sigurnosnim izazovima u Jugoistočnoj Evropi

Na četvrtoj regionalnoj konferenciji o sigurnosnim izazovima u Jugoistočnoj Evropi koja je 5.decembra 2019.godine  održana   u Trstu,  ispred Nacionalnog operativnog tima za prevenciju i suzbijanja radikalizacije i nasilnog ekstremizma učestvovale su kao predstavnice  NVO sektora  Elvira Hadžibegović Bubanja  -Forum  MNE i Milica Kovačević- Centar za

Omladinski rad u prevenciji i suzbijanju nasilnog esktremizma

Mladi imaju veliku ulogu u prevenciji i suzbijanju nasilnog ekstremizma, treba ih osnažiti, uključiti  i ponuditi im alternative ekstremistističkim sadržajima.   Forum MNE je od 16. do 18. decembra 2019. godine organizovao trening na temu Omladinski rad u prevenciji i suzbijanju nasilnog ekstremizma koji je

Velika uloga roditelja u prevenciji nasilnog esktremizma

Podgorica, (MINA) – Roditelji imaju veliku ulogu u prevenciji i suzbijanju nasilnog esktremizma, ali treba raditi na njihovoj edukaciji i medijskom opismjenjavanju, ocijenjeno je na ekspertskoj radionici Otpornost zajednice na nasilni ekstremizam, koju je organizovao Forum MNE. Učesnici radionice zaključili su da je prevencija potrebna

Prevencija najvažnija u borbi protiv ekstremizma

Bijelo Polje, (MINA) – U Crnoj Gori problem nasilnog ekstremizma nije posebno izražen, a prevencija je najvažniji mehanizan u borbi protiv te pojave, ocijenjeno je na konferenciji Borba protiv nasilnog ekstremizma na lokalnom nivo, koji je danas održan u Bijelom Polju. Konferencija u Bijelom Polju

Nema fotografije

Sastanak Radne grupe (RAN 5)

Dana 2. decembra 2019.godine održan je sastanak Radne grupe za policiju i druge organe za sprovođenje zakona (RAN 5) tokom kojeg je razmatrana buduća saradnja sa operatorima elektronskih komunikacija u Crnoj Gori u oblasti prevencije i suzbijanja radikalnih i nasilno-ekstremističkih sadržaja na internetu, koji mogu

Mladi sa ekspertima Evropske komisije

Forum MNE je 27. novembra u Omladinskom centru u Podgorici organizovao susret mladih i organizacija za mlade sa članovima Peer Review misije Evropske komisije na temu prevencije i suzbijanja nasilnog ekstremizma. Tokom sastanka predstavljene su neke od realizovanih aktivnosti za mlade, razgovaralo se o planovima