Poziv za dostavljanje prijedloga projekata

Forum MNE (Crna Gora) u partnerstvu sa Center for Legal Civic Initiatives (Albanija), Hope and Homes for Children (Bosna i Hercegovina), Partners Kosova – Center for Conflict Management (Kosovo), Centre for Common Ground (Sjeverna Makedonija) i Kulturnim centrom DamaD (Srbija) raspisuje poziv za dostavljanje prijedloga projekta: Izgradnja

Mladima treba pružiti znanje i vještine da se odupru negativnom uticaju i propagandi koja se odnosi na nasilni ekstremizam i radikalizaciju

5. marta u Tirani održana radionica, Dijalog u zajednici sa mladima u riziku. Radionicu je organizovao Savjet za regionalnu saradnju (Regional Cooperation Council – RCC) u saradnji sa albanskim Centrom za borbu protiv nasilnog ekstremizma. Učesnici su bili studenti iz regiona Zapadnog Balkana. Nacionalni operativni

Društva sa neriješenim unutrašnjim pitanjima plodno tlo za ekstremizam

Podgorica, (MINA) – Društva koja imaju neriješena unutrašnja politička i etnička pitanja plodno su tlo za aktiviranje ekstremizma, ocijenila je Olivera Injac, profesorica na Humanističkim studijama Univerziteta Donja Gorica. Injac je na radionici „Civilno društvo u izgradnji zajednica otpornih na nasilni ekstremizam“, koju organizuje Forum

Mladi nosioci pozitivnih poruka

Podgorica, (MINA) – Mladi imaju kapaciteta da budu nosioci pozitivnih promjena u svojim zajednicama, poručeno je na treningu pod nazivom “Identifikacija i dekonstrukcija ekstremističkih narativa”. Trening je organizovao Forum mladi i neformalna edukacija (Forum MNE), u okviru trogodišnjeg projekta Zajednica na prvom mjestu: Kreiranje HUB-a

Održan sastanak Tima za pomoć i zaštitu

Dana 21.februara u  Podgorici, održan je  sastanak Tima za pomoć i zaštitu u proširenom sastavu , sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave, kojim je predsjedavala Vukica Jelić, Državna Sekretarka u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, predsjednica Tima. Učesnici su razgovarali o ulozi  i  značaju predstavnika jedinica

Akreditovan program stručnog usavršavanja nastavnika na temu “Prevencija nasilnog ekstremizma i radikalizacije”

Shodno Pravilniku o organizaciji stručnog usavršavanja nastavnika i načinu izbora autora programa stručnog usavršavanja(„Službeni list Crne Gore br.63/16), Nacionalni savjet za obrazovanje je na sjednici održanoj 23.oktobra 2019.godine donio Odluku o izboru programa stručnog usavršanja nastavnika za školsku 2019/2020 i 2020/2021 godinu za srednje stručno